Appelscha-website-headers_30.jpg

Haulerwijk2 centrumIn het noorden van de gemeente Ooststellingwerf liggen de dorpen Haulerwijk en Waskemeer. Waskemeer heette vroeger Haulerwijk-beneden. Deze dorpen zijn ontstaan in de periode dat er turf werd gewonnen in deze streek, de zogenoemde vervening. Ze zijn gelegen langs kanalen en vaarten, die toen een erg belangrijke rol speelden voor het vervoer van de turf. Nog steeds bepalen deze waterwegen van weleer het beeld van deze dorpen, ook al worden de vaarten nauwelijks meer voor scheepvaart gebruikt. De prachtige beeldengroep in Haulerwijk van een veenarbeidersgezin herinnert aan deze periode uit de geschiedenis. Lange werkdagen, waarbij het hele gezin moest meewerken, tegen lage lonen, verplichte winkelnering en drankmisbruik hebben een stempel gedrukt op de dorpen en haar bewoners. Nu is Haulerwijk een modern dorp, waar in de loop van de tijd veel mensen van buiten Friesland zijn komen wonen, genietend van de rust die je hier nog kunt vinden.

In Haulerwijk vindt u ook een Tourist Info Foldersteunpunt:

Terpstra Fietsen
Hoofdweg Boven 23
8433 LB Haulerwijk
0516-421294

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Haulerwijk.