Appelscha-website-headers_11.jpg

Niet ver van het dorp Elsloo ligt de Schaopedobbe: een natuurlijke poel waar vroeger de schapen in werden gewassen alvorens zij hun jaarlijkse scheerbeurt kregen. Het watertje ligt in een eigen heidegebied met kleine vennetjes, zandverstuivingen en plukjes bomen en bos. Het gebied kent een bijzondere variëteit aan planten en dieren.

Tussen de dorpen Waskemeer, Haulerwijk en Haule ligt het Blauwe Bos, van afstand verspreiden de blauwe sparren al hun onmiskenbare gloed.Door de verscheidenheid aan naaldbos, loofbos, heide, grasland en verschillende waterlopen en plassen, voelen nogal wat diersoorten zich er thuis. Middenin het Blauwe Bos ligt een populaire waterspeelplaats, verder kan men er fijn wandelen en paardrijden.

Twee natuurgebieden langs de boorden van het riviertje de Tjonger die min of meer in elkaar overlopen. De Delleboersterheide telt een grote hoeveelheid waterplassen waar flink wat wild op af komt. De gebieden zijn vrij toegankelijk, echter in het broedseizoen zijn sommige delen afgesloten. Het aantrekkelijke Olderberkoop ligt in de buurt.

De Haulerpolder, noordoostelijk van Oosterwolde, is een laat ontgonnen polder van circa 50 hectares. Er borrelt zeldzaam schoon kwelwater naar boven waardoor het gebied een geheel eigen samenstelling van flora en fauna kent. Zeer aantrekkelijk voor weidevogels die dan ook in grote getale op de Haulerpolder afkomen. Reden voor Natuurmonumenten om zich vanaf 1985 over het weidegebied te ontfermen.

Fochteloerveen-2-2-05-13De 2500 hectares natuur van het Fochtelooërveen ogen indrukwekkend leeg. Aan alle kanten strekken zeldzame mossen en veenpluis zich uit tot ver aan de horizon. Veenvlinders dansen geluidloos boven schrale grassen, hoog in de lucht vliegen kraanvogels over. Ruimte en stilte, zover oog en oor reiken. Zo nu en dan klinkt gesnater uit de veenplassen of de verre roep van de boomvalk. Dan is het weer stil. De rust van het Fochtelooërveen doet bijna on-nederlands aan en toch bevinden we ons in het oerlandschap van Nederland.

DRE 0009Om het Drents-Friese Wold de achtertuin van Appelscha te noemen zou oneerbiedig zijn en geen recht doen aan de omvang van het bos- en heidegebied van 61 vierkante kilometer. Slechts een stap buiten het dorp en de prachtig gevarieerde natuur van het Nationaal Park begint. Een waar Walhalla voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers; met maar liefst veertig gemarkeerde wandelroutes en meer dan zestig kilometer aan verharde fietspaden. Daar tussendoor lopen weer diverse ruiterroutes voor paardrijders en twee aparte trials voor sportieve ATB fietsers. De startpunten van de verschillende routes zijn met kleur en lengte aangegeven vanaf de verharde wegen. Bij Tourist Info Punt aan de Boerestreek in Appelscha of in het Buitencentrum Drents-Friese Wold kunnen bezoekers zich vooraf al oriënteren.